Αποτελέσματα για:

 Eurobank  

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει τη Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2013, το δικαίωμα προτίμησης για την αύξηση σε μετρητά να ορισθεί μέχρι του ποσού των 1.171 εκατ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 12 % της αύξησης.

Αρχίζει να ξεκαθαρίζει η πορεία των αυξήσεων κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μεγάλη κινητοποίηση που υπάρχει στο εσωτερικό μέτωπο, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να επιτευχθούν οι στόχοι για την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής.

Αρχίζει να ξεκαθαρίζει η πορεία των αυξήσεων κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, καθώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η μεγάλη κινητοποίηση που υπάρχει στο εσωτερικό μέτωπο, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να επιτευχθούν οι στόχοι για την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής.

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδριάσεις της 19.05.2011), προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Την 17.5.2013 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 5,00 ανά μετοχή, 800 μετοχές, συνολικής αξίας € 4.000,00.

Εκτίναξη του ελληνικού χρέους στο 190,5% του ΑΕΠ φέτος και ύφεση που θα αγγίξει το 3,9% προβλέπει η Standard & Poor’s σε τελευταία μελέτη της για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Kατατάσσει τις ελληνικές τράπεζες στην υψηλότερη βαθμίδα ρίσκου, στην ίδια με τις τράπεζες της Λευκορωσίας, της Αιγύπτου και της Βουλγαρίας.

Εκτίναξη του ελληνικού χρέους στο 190,5% του ΑΕΠ φέτος και ύφεση που θα αγγίξει το 3,9% προβλέπει η Standard & Poor’s σε τελευταία μελέτη της για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Kατατάσσει τις ελληνικές τράπεζες στην υψηλότερη βαθμίδα ρίσκου, στην ίδια με τις τράπεζες της Λευκορωσίας, της Αιγύπτου και της Βουλγαρίας.