Αποτελέσματα για:

ΔΕΔΔΗΕ

Οριστικοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών, που σημαίνει ότι θα απολαμβάνει χαμηλότερο τιμολόγιο και προστασία από διακοπή ρεύματος λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών αν και εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση.

Οριστικοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών, που σημαίνει ότι θα απολαμβάνει χαμηλότερο τιμολόγιο και προστασία από διακοπή ρεύματος λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών αν και εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση.

Ανακοίνωση

 

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Μετά την εκλογή του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», στη συνεδρίαση της 6.6.2013, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

 

 • Κόλλιας Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Ζακολίκος Χρήστος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Μασούρας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 28.5.2016.

 

 • Μιχαλόπουλος Σαράντης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Παπαδόγγονα Σταματίνα, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Χάλαρης Γεώργιος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013                      

 

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007 και Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Autohellas ATEE, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 07/06/2013 σε αγορά 404.500  κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.213.477,02 ευρώ και την 10/06/2013 σε αγορά 3.730  κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 10.800,34 ευρώ.

 

Ανακοίνωση

 

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Μετά την εκλογή του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο της – κατά 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. – Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», στη συνεδρίαση της 6.6.2013, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

 

 • Κόλλιας Γεώργιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Ζακολίκος Χρήστος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Μασούρας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων). Λήξη θητείας του στις 28.5.2016.

 

 • Μιχαλόπουλος Σαράντης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Παπαδόγγονα Σταματίνα, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Χάλαρης Γεώργιος, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 • Χατζησταυρόπουλος Ιωάννης, Σύμβουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος). Λήξη θητείας του στις 29.3.2015.

 

 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013                      

 

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3556/2007 και Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Autohellas ATEE, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Θεόδωρο Βασιλάκη, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ευτύχιο Βασιλάκη και το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Γεώργιο Βασιλάκη, προέβη την 07/06/2013 σε αγορά 404.500  κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.213.477,02 ευρώ και την 10/06/2013 σε αγορά 3.730  κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 10.800,34 ευρώ.

 

Με κέρδη έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2013 η ΔΕΗ με τον Όμιλο να σημειώνει καθαρά κέρδη ύψους 49,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

 

Με κέρδη έκλεισε το α΄ τρίμηνο του 2013 η ΔΕΗ με τον Όμιλο να σημειώνει καθαρά κέρδη ύψους 49,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι.

 

Προθεσμία μέχρι τις 15 Μαϊου έχουν οι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη σε στοιχεία ηλεκτροδοτούμενο ακίνητα να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης τους στον αρμόδιο Δήμο. Την ημερομηνία υπενθυμίζει σήμερα με ανακοίνωση του το υπ. Οικονομικών ενόψει του υπολογισμού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) έτους 2013. Του φόρου δηλαδή που θα αντικαταστήσει το ΕΕΤΗΔΕ, το γνωστό “χαράτσι”.  

Προθεσμία μέχρι τις 15 Μαϊου έχουν οι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη σε στοιχεία ηλεκτροδοτούμενο ακίνητα να υποβάλλουν αίτημα διόρθωσης τους στον αρμόδιο Δήμο. Την ημερομηνία υπενθυμίζει σήμερα με ανακοίνωση του το υπ. Οικονομικών ενόψει του υπολογισμού του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) έτους 2013. Του φόρου δηλαδή που θα αντικαταστήσει το ΕΕΤΗΔΕ, το γνωστό “χαράτσι”.