Αποτελέσματα για:

Επιδόματος Παιδιού

Τρείς τροπολογίες που «θεραπεύουν» αδικίες για ευαίσθητες κατηγορίες πολιτών κατέθεσε στη βουλή με τη διαδικασία του επείγοντος ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης.

Τρείς τροπολογίες που «θεραπεύουν» αδικίες για ευαίσθητες κατηγορίες πολιτών κατέθεσε στη βουλή με τη διαδικασία του επείγοντος ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης.

Η χρονιά ξεκίνησε με νέο φορολογικό νόμο για Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης (που άλλαξαν με άλλους  νόμους τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο πριν προλάβουν να εφαρμοστούν) και με νέο  («ημι-ανεξάρτητο») Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Τη θέση ανέλαβε τελικώς τρεις μήνες μετά τον διορισμό του ο κύριος Χάρης Θεοχάρης -και μέχρι το 2018.

Η χρονιά ξεκίνησε με νέο φορολογικό νόμο για Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης (που άλλαξαν με άλλους  νόμους τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο πριν προλάβουν να εφαρμοστούν) και με νέο  («ημι-ανεξάρτητο») Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Τη θέση ανέλαβε τελικώς τρεις μήνες μετά τον διορισμό του ο κύριος Χάρης Θεοχάρης -και μέχρι το 2018.