AποτελEσματα αναζήτησης: δικαιούχοι

εμφανίζονται 12734 αποτελέσματα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. : AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. : AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Ιανουαρίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.070.432,79 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 3.070.432,79 Ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 Ευρώ σε 0,77 Ευρώ και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.070.432,79 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,77 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού  0,37 Ευρώ ανά μετοχή. 

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.319.386,80 Ευρώ, διαιρούμενο σε 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ έκαστη. 

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την αριθ. Κ2-1029/05-03-2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 15/04/2013 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,37 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 08/05/2013 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,40 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού  0,37 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 10/05/2013. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 15/05/2013 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού των δικαιούχων μετόχων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας των δικαιούχων μετόχων και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση ειδικής εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 16/05/2018, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Κρέοντος 25-Αθήνα-104 42).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 5193 500, κα Κατερίνα Ψηφή).

Anastasis Giabanis

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. : AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. : AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 31ης Ιανουαρίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.070.432,79 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού 3.070.432,79 Ευρώ με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 Ευρώ σε 0,77 Ευρώ και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 3.070.432,79 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,77 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού  0,37 Ευρώ ανά μετοχή. 

Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 3.319.386,80 Ευρώ, διαιρούμενο σε 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ έκαστη. 

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την αριθ. Κ2-1029/05-03-2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 15/04/2013 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας και την αναλογική επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,37 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 08/05/2013 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,40 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού  0,37 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 10/05/2013. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 15/05/2013 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού των δικαιούχων μετόχων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας των δικαιούχων μετόχων και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση ειδικής εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Με την πάροδο 5 ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 16/05/2018, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, (Κρέοντος 25-Αθήνα-104 42).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210 5193 500, κα Κατερίνα Ψηφή).

Anastasis Giabanis

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η υπό εκκαθάριση εταιρεία "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ", όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει ότι στις 10.04.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», οδός Πανεπιστημίου αριθμ. 52) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 1.213.129 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.280.000 μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό 22,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία και αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Ενέκρινε ομόφωνα την Περάτωση της Εκκαθάρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις λήξης (πέρατος) της εκκαθάρισης της περιόδου από 23.05.2012 έως 12.02.2013 και τις σχετικές εκθέσεις των Οργάνων Εκκαθάρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απήλλαξε, ομόφωνα, τα Όργανα Εκκαθάρισης και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου 23.05.2012 έως 12.02.2013.
3. Απήλλαξε, ομόφωνα, τα Όργανα Εκκαθάρισης και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου της εκκαθάρισης.
4. Ενέκρινε, ομόφωνα, τη σύμβαση φύλαξης του αρχείου της εταιρείας.
5. Ενέκρινε, ομόφωνα, τις πληρωμές που πραγματοποίησε ή πρόκειται να πραγματοποιήσει η εταιρεία μετά τη σύνταξη των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.
6. Ενέκρινε, ομόφωνα, τη διανομή στους μετόχους του προϊόντος της εκκαθάρισης. Το ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται στο ποσό των 10.496,64 Ευρώ, που αναλογεί σε 0,001988 Ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προϊόντος της εκκαθάρισης ορίστηκε η Τετάρτη 17.04.2013. Δικαιούχοι είσπραξης του προϊόντος της εκκαθάρισης θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας και τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. στις 19.04.2013 (Record Date). Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης θα ξεκινήσει στις 25.04.2013 από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη δημόσια ή δημοτική Αρχή. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της καταβολής, δηλ. μετά τις 25.10.2013, όσα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παρακατατεθούν από τον Εκκαθαριστή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (επ’ ονόματι του κάθε μη εμφανισθέντος δικαιούχου το ποσό που του αναλογεί). Με την εν λόγω παρακατάθεση ολοκληρώνεται η καταβολή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους, που αποφασίστηκε κατά τα παραπάνω. Η είσπραξη των παρακατατεθέντων ποσών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους δικαιούχους θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τους Κανόνες του Ταμείου.
7. Αποφάσισε, ομόφωνα, τη διαγραφή της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και των Μετοχών της από το Χ.Α. και εξουσιοδότησε για τις σχετικές ενέργειες τον Εκκαθαριστή της εταιρείας κ. Πρόδρομο Γεωργιάδη.
8. Εξουσιοδότησε, ομόφωνα, τον Εκκαθαριστή της εταιρείας κ. Πρόδρομο Γεωργιάδη να προβεί, μετά το πέρας της εκκαθάρισης, σε κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκκαθάριση και το πέρας αυτής.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας για τη διαγραφή της από το Γ.Ε.ΜΗ.

Anastasis Giabanis

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η υπό εκκαθάριση εταιρεία "ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ", όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ανακοινώνει ότι στις 10.04.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», οδός Πανεπιστημίου αριθμ. 52) η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες συνολικά 1.213.129 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 5.280.000 μετοχών και ψήφων, δηλαδή ποσοστό 22,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία και αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:
1. Ενέκρινε ομόφωνα την Περάτωση της Εκκαθάρισης και τις Οικονομικές Καταστάσεις λήξης (πέρατος) της εκκαθάρισης της περιόδου από 23.05.2012 έως 12.02.2013 και τις σχετικές εκθέσεις των Οργάνων Εκκαθάρισης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απήλλαξε, ομόφωνα, τα Όργανα Εκκαθάρισης και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου 23.05.2012 έως 12.02.2013.
3. Απήλλαξε, ομόφωνα, τα Όργανα Εκκαθάρισης και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου της εκκαθάρισης.
4. Ενέκρινε, ομόφωνα, τη σύμβαση φύλαξης του αρχείου της εταιρείας.
5. Ενέκρινε, ομόφωνα, τις πληρωμές που πραγματοποίησε ή πρόκειται να πραγματοποιήσει η εταιρεία μετά τη σύνταξη των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.
6. Ενέκρινε, ομόφωνα, τη διανομή στους μετόχους του προϊόντος της εκκαθάρισης. Το ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται στο ποσό των 10.496,64 Ευρώ, που αναλογεί σε 0,001988 Ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προϊόντος της εκκαθάρισης ορίστηκε η Τετάρτη 17.04.2013. Δικαιούχοι είσπραξης του προϊόντος της εκκαθάρισης θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας και τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. στις 19.04.2013 (Record Date). Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης θα ξεκινήσει στις 25.04.2013 από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως ακολούθως:
1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.
3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.. στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη δημόσια ή δημοτική Αρχή. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της καταβολής, δηλ. μετά τις 25.10.2013, όσα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, θα παρακατατεθούν από τον Εκκαθαριστή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (επ’ ονόματι του κάθε μη εμφανισθέντος δικαιούχου το ποσό που του αναλογεί). Με την εν λόγω παρακατάθεση ολοκληρώνεται η καταβολή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους, που αποφασίστηκε κατά τα παραπάνω. Η είσπραξη των παρακατατεθέντων ποσών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους δικαιούχους θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τους Κανόνες του Ταμείου.
7. Αποφάσισε, ομόφωνα, τη διαγραφή της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και των Μετοχών της από το Χ.Α. και εξουσιοδότησε για τις σχετικές ενέργειες τον Εκκαθαριστή της εταιρείας κ. Πρόδρομο Γεωργιάδη.
8. Εξουσιοδότησε, ομόφωνα, τον Εκκαθαριστή της εταιρείας κ. Πρόδρομο Γεωργιάδη να προβεί, μετά το πέρας της εκκαθάρισης, σε κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκκαθάριση και το πέρας αυτής.
Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας για τη διαγραφή της από το Γ.Ε.ΜΗ.

Anastasis Giabanis