Αποτελέσματα για:

Επιδόματος Παιδιού

(Upd) Χωρίς Δώρα εορτών και προσαυξήσεις για προστατευόμενα μέλη, το επίδομα ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοτελώς απασχολούμενους που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και έμειναν εκτός εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά

(Upd) Χωρίς Δώρα εορτών και προσαυξήσεις για προστατευόμενα μέλη, το επίδομα ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοτελώς απασχολούμενους που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και έμειναν εκτός εργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά

Την επιβολή φόρου στα διαζύγια αναμένεται να ζητήσει η Τρόικα από την ελληνική κυβέρνηση, κατόπιν σχετικής εντολής από την Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν των δανειστών, η συνεχής επιβολή υψηλότερων φόρων στους έγγαμους έναντι των άγαμων

Την επιβολή φόρου στα διαζύγια αναμένεται να ζητήσει η Τρόικα από την ελληνική κυβέρνηση, κατόπιν σχετικής εντολής από την Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα με στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν των δανειστών, η συνεχής επιβολή υψηλότερων φόρων στους έγγαμους έναντι των άγαμων

Μετά τη λήξη  της τρίμηνης μετενέργειας ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  στις 31 Μαρτίου, ούτε οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων  δεν υποχρεώνονται να χορηγούν το επίδομα, εκτός και αν  η καταβολή του  προβλέπεται  με ατομική σύμβαση.

Μετά τη λήξη  της τρίμηνης μετενέργειας ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας  στις 31 Μαρτίου, ούτε οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων  δεν υποχρεώνονται να χορηγούν το επίδομα, εκτός και αν  η καταβολή του  προβλέπεται  με ατομική σύμβαση.

Το νέο Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων θα μπορούν να εισπράττουν σε λίγους μήνες οι οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα. Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι ειδικό επίδομα θα ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο. Θα το δικαιούνται όμως εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ

Το νέο Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων θα μπορούν να εισπράττουν σε λίγους μήνες οι οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα. Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι ειδικό επίδομα θα ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο. Θα το δικαιούνται όμως εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ

Σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία ζουν στο χείλος της φτώχειας εξαιτίας των αυστηρών μέτρων λιτότητας που έχουν ληφθεί στις χώρες που επλήγησαν από την κρίση χρέους, σύμφωνα με τη διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση Caritas.

Σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία ζουν στο χείλος της φτώχειας εξαιτίας των αυστηρών μέτρων λιτότητας που έχουν ληφθεί στις χώρες που επλήγησαν από την κρίση χρέους, σύμφωνα με τη διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση Caritas.