Αποτελέσματα για:

ακτοπλοΐα

Θεαματική αύξηση κερδών για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Διοίκησης. Το 2012 μετακινηθήκαν 575.592 επιβάτες έναντι 429.730 της περασμένης χρονιάς.