Αποτελέσματα για:

ακτοπλοΐα

Θεαματική αύξηση κερδών για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Διοίκησης. Το 2012 μετακινηθήκαν 575.592 επιβάτες έναντι 429.730 της περασμένης χρονιάς.

Θεαματική αύξηση κερδών για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της Διοίκησης. Το 2012 μετακινηθήκαν 575.592 επιβάτες έναντι 429.730 της περασμένης χρονιάς.