Αποτελέσματα για:

Deutsche Lufthansa

Εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές δείχνει η Credit Suisse ανακεφαλαιώνοντας την πορεία των αγορών για τον μήνα Ιανουάριο και προχωρώντας στις νέες προβλέψεις. Αναφέρει ότι οι τράπεζες είναι οι βασικές κερδισμένες από την ενίσχυση του ευρώ

Εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές δείχνει η Credit Suisse ανακεφαλαιώνοντας την πορεία των αγορών για τον μήνα Ιανουάριο και προχωρώντας στις νέες προβλέψεις. Αναφέρει ότι οι τράπεζες είναι οι βασικές κερδισμένες από την ενίσχυση του ευρώ