Αποτελέσματα για:

λιανεμπορίου

Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος γνωστοποιεί και επισήμως με ανακοίνωση της η τρόικα. Σύμφωνα με αυτή το ελεγκτικό κλιμάκιο “έφθασε σε συμφωνία με τις Αρχές για τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές πολιτικές που πρέπει να προωθηθούν ώστε το πρόγραμμα να παραμείνει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του”

Την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος γνωστοποιεί και επισήμως με ανακοίνωση της η τρόικα. Σύμφωνα με αυτή το ελεγκτικό κλιμάκιο “έφθασε σε συμφωνία με τις Αρχές για τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές πολιτικές που πρέπει να προωθηθούν ώστε το πρόγραμμα να παραμείνει σε τροχιά επίτευξης των στόχων του”

Απόρρητο Απόρρητο