Αποτελέσματα για:

Βρετανοί

Εκκληση στο Ιράν να καταβάλει προσπάθειες ώστε να υπάρξει πρόοδος στην κρίση που έχει προκληθεί στις διεθνείς διαπραγματεύσεις λόγω του πυρηνικού προγράμματός του μέχρι το τέλος του μήνα, απηύθυναν, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάθριν Αστον και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν

Λουξεμβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2013 ? Μετά από ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, το σχήμα συνεργασίας στο οποίο συμμετέχει η INTRASOFT International ? ως στρατηγικός εταίρος στον καθετοποιημένο χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων και με το ρόλο του υπεργολάβου για την υλοποίηση του Συστήματος Εφαρμογών Φορολογίας – επιλέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών της Κυβέρνησης του Κατάρ, να αναλάβει το έργο υλοποίησης  του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης (Tax Administration System).

Στο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν η τοπική MANNAI Corporation και η Oracle Consulting. Η συμμετοχή της INTRASOFT International ανέρχεται στα 6,2 εκατ. USD. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών (με επιπρόσθετα 5 χρόνια συντήρηση), είναι το δεύτερο μεγάλης κλίμακας έργο στον χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων που υλοποιεί η INTRASOFT International στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Το έργο αυτό επιβεβαιώνει τη δυνατή διεθνή εμπειρία και την αποδεδειγμένη ικανότητα της INTRASOFT International στην ανάληψη και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας, σύνθετων και καθοριστικής σημασίας έργων στο χώρο της Φορολογίας παγκοσμίως, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την επιτυχή, μακρόχρονη, διεθνή δραστηριότητα της εταιρίας.

Στα πλαίσια του έργου, η INTRASOFT International θα παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την παραμετροποίηση και προσαρμογή, ολοκλήρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Λύσης Λογισμικού για την εφαρμογή του Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης. Το σύστημα βασίζεται σε 3 διεθνώς αναγνωρισμένες ολοκληρωμένες λύσεις: τη λύση Oracle – ETPM και τις λύσεις της INTRASOFT International TRMS και ESKORT Compliance & Enforcement.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών του Κατάρ θα έχει ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια φορολογικού μετασχηματισμού του Κατάρ, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα στους ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου να αυτοματοποιούν και να ρυθμίζουν τον φόρτο εργασίας τους και τους διαθέσιμους πόρους τους με σκοπό τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και αύξηση της είσπραξης φόρων.

Στο τομέα των Δημοσίων Εσόδων και Είσπραξης Φόρων, η INTRASOFT International έχει αναπτύξει ευρεία εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τις Εθνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων και Είσπραξης Φόρων των Υπουργείων Οικονομικών, με εφαρμογές στη φορολογία, τα δημόσια οικονομικά, το τελωνεία και τη φορολογική συμμόρφωση.  Η διεθνής εμπειρία της INTRASOFT International έχει αποκτηθεί μέσω σημαντικών υλοποιήσεων έργων σε εθνικό επίπεδο, για τα Υπουργεία Οικονομικών στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και την Ιορδανία, καθώς επίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την Ευρωπαϊκή ένωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι με αυτή τη νέα διεθνή επιτυχία της εταιρίας μας. Άλλη μία εθνική κυβέρνηση επέλεξε την INTRASOFT International μέσα από μία πολύ δύσκολη διαγωνιστική διαδικασία, για να υλοποιήσει ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο πληροφορικής στον χώρο της Φορολογίας και Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα βοηθήσει το Κατάρ να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους πολίτες του. Είμαστε επιπρόσθετα υπερήφανοι, γιατί η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης ενδυναμώνει τη θέση μας στις κάθετες αγορές και ενισχύει τη δυνατή συσσωρευμένη εμπειρία μας στην υλοποίηση πληροφοριακών έργων μεγάλης κλίμακας στο χώρο της Φορολογίας και Δημοσίων Εσόδων, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη στρατηγική της διεθνούς επέκτασης της δραστηριότητάς μας. Από την πλευρά μας, όλες αυτές οι διεθνείς επιτυχίες μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ενεργά τη στρατηγική ενίσχυσης των διεθνών δραστηριοτήτων μας και διαφοροποίησης των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών που διαθέτουμε, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των παγκόσμιων αγορών».

###

Σχετικά με την INTRASOFT International

Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.600 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20+ διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18+ γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 14 χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιορδανία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες, Υεμένη, ΗΠΑ), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως. Είναι θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ, INTRACOM Holdings, από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς τεχνολογικούς ομίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πάνω από 35 χρόνια δραστηριοποίηση. Τον Οκτώβριο 2011, η INTRACOM Holdings ανακοίνωσε τη διαδικασία συγχώνευσης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM IT SERVICES και της κατά 99,9% θυγατρικής της τελευταίας INTRASOFT INTERNATIONAL που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία και ολοκληρώθηκε με το τέλος του 2011. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής της INTRACOM Holdings για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της στις διεθνείς αγορές. Το νέο διεθνές σχήμα θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη συσσωρευμένη ευρωπαϊκή εμπειρία του Ομίλου και θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξή του στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.intrasoft-intl.com

Σχετικά με τη MANNAI Corporation

Η MANNAI Corporation αποτελεί ένα κορυφαίο όμιλο εταιριών με άνω των 50 ετών παρουσία στην αγορά του Κατάρ. Το αντικείμενο του ομίλου εκτείνεται τόσο στο εμπόριο όσο και στις υπηρεσίες. Με δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διανομή αυτοκινήτων, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες ταξιδίων και υπηρεσίες logistics, η MANNAI παρέχει ένα ευρύ πλέγμα λύσεων και υπηρεσιών σε μία διαρκώς αυξανόμενη βάση πελατών. Τον Αύγουστο του 2007 η MANNAI Corporation προέβη σε δημόσια εγγραφή και οι μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Κατάρ. Για περισσότερες πληροφορίες:  www.mannai.com

http://www.intrasoft-intl.com

Λουξεμβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2013 ? Μετά από ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, το σχήμα συνεργασίας στο οποίο συμμετέχει η INTRASOFT International ? ως στρατηγικός εταίρος στον καθετοποιημένο χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων και με το ρόλο του υπεργολάβου για την υλοποίηση του Συστήματος Εφαρμογών Φορολογίας – επιλέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών της Κυβέρνησης του Κατάρ, να αναλάβει το έργο υλοποίησης  του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης (Tax Administration System).

Στο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν η τοπική MANNAI Corporation και η Oracle Consulting. Η συμμετοχή της INTRASOFT International ανέρχεται στα 6,2 εκατ. USD. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών (με επιπρόσθετα 5 χρόνια συντήρηση), είναι το δεύτερο μεγάλης κλίμακας έργο στον χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων που υλοποιεί η INTRASOFT International στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Το έργο αυτό επιβεβαιώνει τη δυνατή διεθνή εμπειρία και την αποδεδειγμένη ικανότητα της INTRASOFT International στην ανάληψη και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας, σύνθετων και καθοριστικής σημασίας έργων στο χώρο της Φορολογίας παγκοσμίως, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την επιτυχή, μακρόχρονη, διεθνή δραστηριότητα της εταιρίας.

Στα πλαίσια του έργου, η INTRASOFT International θα παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την παραμετροποίηση και προσαρμογή, ολοκλήρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Λύσης Λογισμικού για την εφαρμογή του Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης. Το σύστημα βασίζεται σε 3 διεθνώς αναγνωρισμένες ολοκληρωμένες λύσεις: τη λύση Oracle – ETPM και τις λύσεις της INTRASOFT International TRMS και ESKORT Compliance & Enforcement.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών του Κατάρ θα έχει ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια φορολογικού μετασχηματισμού του Κατάρ, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα στους ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου να αυτοματοποιούν και να ρυθμίζουν τον φόρτο εργασίας τους και τους διαθέσιμους πόρους τους με σκοπό τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και αύξηση της είσπραξης φόρων.

Στο τομέα των Δημοσίων Εσόδων και Είσπραξης Φόρων, η INTRASOFT International έχει αναπτύξει ευρεία εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τις Εθνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων και Είσπραξης Φόρων των Υπουργείων Οικονομικών, με εφαρμογές στη φορολογία, τα δημόσια οικονομικά, το τελωνεία και τη φορολογική συμμόρφωση.  Η διεθνής εμπειρία της INTRASOFT International έχει αποκτηθεί μέσω σημαντικών υλοποιήσεων έργων σε εθνικό επίπεδο, για τα Υπουργεία Οικονομικών στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και την Ιορδανία, καθώς επίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την Ευρωπαϊκή ένωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι με αυτή τη νέα διεθνή επιτυχία της εταιρίας μας. Άλλη μία εθνική κυβέρνηση επέλεξε την INTRASOFT International μέσα από μία πολύ δύσκολη διαγωνιστική διαδικασία, για να υλοποιήσει ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο πληροφορικής στον χώρο της Φορολογίας και Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα βοηθήσει το Κατάρ να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους πολίτες του. Είμαστε επιπρόσθετα υπερήφανοι, γιατί η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης ενδυναμώνει τη θέση μας στις κάθετες αγορές και ενισχύει τη δυνατή συσσωρευμένη εμπειρία μας στην υλοποίηση πληροφοριακών έργων μεγάλης κλίμακας στο χώρο της Φορολογίας και Δημοσίων Εσόδων, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη στρατηγική της διεθνούς επέκτασης της δραστηριότητάς μας. Από την πλευρά μας, όλες αυτές οι διεθνείς επιτυχίες μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ενεργά τη στρατηγική ενίσχυσης των διεθνών δραστηριοτήτων μας και διαφοροποίησης των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών που διαθέτουμε, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των παγκόσμιων αγορών».

###

Σχετικά με την INTRASOFT International

Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.600 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20+ διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18+ γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 14 χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιορδανία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες, Υεμένη, ΗΠΑ), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως. Είναι θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ, INTRACOM Holdings, από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς τεχνολογικούς ομίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πάνω από 35 χρόνια δραστηριοποίηση. Τον Οκτώβριο 2011, η INTRACOM Holdings ανακοίνωσε τη διαδικασία συγχώνευσης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM IT SERVICES και της κατά 99,9% θυγατρικής της τελευταίας INTRASOFT INTERNATIONAL που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία και ολοκληρώθηκε με το τέλος του 2011. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής της INTRACOM Holdings για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της στις διεθνείς αγορές. Το νέο διεθνές σχήμα θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη συσσωρευμένη ευρωπαϊκή εμπειρία του Ομίλου και θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξή του στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.intrasoft-intl.com

Σχετικά με τη MANNAI Corporation

Η MANNAI Corporation αποτελεί ένα κορυφαίο όμιλο εταιριών με άνω των 50 ετών παρουσία στην αγορά του Κατάρ. Το αντικείμενο του ομίλου εκτείνεται τόσο στο εμπόριο όσο και στις υπηρεσίες. Με δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διανομή αυτοκινήτων, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες ταξιδίων και υπηρεσίες logistics, η MANNAI παρέχει ένα ευρύ πλέγμα λύσεων και υπηρεσιών σε μία διαρκώς αυξανόμενη βάση πελατών. Τον Αύγουστο του 2007 η MANNAI Corporation προέβη σε δημόσια εγγραφή και οι μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Κατάρ. Για περισσότερες πληροφορίες:  www.mannai.com

http://www.intrasoft-intl.com

Λουξεμβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2013 – Μετά από ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, το σχήμα συνεργασίας στο οποίο συμμετέχει η INTRASOFT International – ως στρατηγικός εταίρος στον καθετοποιημένο χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων και με το ρόλο του υπεργολάβου για την υλοποίηση του Συστήματος Εφαρμογών Φορολογίας – επιλέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών της Κυβέρνησης του Κατάρ, να αναλάβει το έργο υλοποίησης  του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης (Tax Administration System).

Στο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν η τοπική MANNAI Corporation και η Oracle Consulting. Η συμμετοχή της INTRASOFT International ανέρχεται στα 6,2 εκατ. USD. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών (με επιπρόσθετα 5 χρόνια συντήρηση), είναι το δεύτερο μεγάλης κλίμακας έργο στον χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων που υλοποιεί η INTRASOFT International στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Το έργο αυτό επιβεβαιώνει τη δυνατή διεθνή εμπειρία και την αποδεδειγμένη ικανότητα της INTRASOFT International στην ανάληψη και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας, σύνθετων και καθοριστικής σημασίας έργων στο χώρο της Φορολογίας παγκοσμίως, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την επιτυχή, μακρόχρονη, διεθνή δραστηριότητα της εταιρίας.

Στα πλαίσια του έργου, η INTRASOFT International θα παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την παραμετροποίηση και προσαρμογή, ολοκλήρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Λύσης Λογισμικού για την εφαρμογή του Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης. Το σύστημα βασίζεται σε 3 διεθνώς αναγνωρισμένες ολοκληρωμένες λύσεις: τη λύση Oracle – ETPM και τις λύσεις της INTRASOFT International TRMS και ESKORT Compliance & Enforcement.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών του Κατάρ θα έχει ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια φορολογικού μετασχηματισμού του Κατάρ, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα στους ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου να αυτοματοποιούν και να ρυθμίζουν τον φόρτο εργασίας τους και τους διαθέσιμους πόρους τους με σκοπό τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και αύξηση της είσπραξης φόρων.

Στο τομέα των Δημοσίων Εσόδων και Είσπραξης Φόρων, η INTRASOFT International έχει αναπτύξει ευρεία εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τις Εθνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων και Είσπραξης Φόρων των Υπουργείων Οικονομικών, με εφαρμογές στη φορολογία, τα δημόσια οικονομικά, το τελωνεία και τη φορολογική συμμόρφωση.  Η διεθνής εμπειρία της INTRASOFT International έχει αποκτηθεί μέσω σημαντικών υλοποιήσεων έργων σε εθνικό επίπεδο, για τα Υπουργεία Οικονομικών στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και την Ιορδανία, καθώς επίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την Ευρωπαϊκή ένωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι με αυτή τη νέα διεθνή επιτυχία της εταιρίας μας. Άλλη μία εθνική κυβέρνηση επέλεξε την INTRASOFT International μέσα από μία πολύ δύσκολη διαγωνιστική διαδικασία, για να υλοποιήσει ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο πληροφορικής στον χώρο της Φορολογίας και Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα βοηθήσει το Κατάρ να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους πολίτες του. Είμαστε επιπρόσθετα υπερήφανοι, γιατί η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης ενδυναμώνει τη θέση μας στις κάθετες αγορές και ενισχύει τη δυνατή συσσωρευμένη εμπειρία μας στην υλοποίηση πληροφοριακών έργων μεγάλης κλίμακας στο χώρο της Φορολογίας και Δημοσίων Εσόδων, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη στρατηγική της διεθνούς επέκτασης της δραστηριότητάς μας. Από την πλευρά μας, όλες αυτές οι διεθνείς επιτυχίες μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ενεργά τη στρατηγική ενίσχυσης των διεθνών δραστηριοτήτων μας και διαφοροποίησης των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών που διαθέτουμε, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των παγκόσμιων αγορών».

###

Σχετικά με την INTRASOFT International

Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.600 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20+ διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18+ γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 14 χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιορδανία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες, Υεμένη, ΗΠΑ), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως. Είναι θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ, INTRACOM Holdings, από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς τεχνολογικούς ομίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πάνω από 35 χρόνια δραστηριοποίηση. Τον Οκτώβριο 2011, η INTRACOM Holdings ανακοίνωσε τη διαδικασία συγχώνευσης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM IT SERVICES και της κατά 99,9% θυγατρικής της τελευταίας INTRASOFT INTERNATIONAL που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία και ολοκληρώθηκε με το τέλος του 2011. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής της INTRACOM Holdings για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της στις διεθνείς αγορές. Το νέο διεθνές σχήμα θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη συσσωρευμένη ευρωπαϊκή εμπειρία του Ομίλου και θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξή του στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.intrasoft-intl.com

Σχετικά με τη MANNAI Corporation

Η MANNAI Corporation αποτελεί ένα κορυφαίο όμιλο εταιριών με άνω των 50 ετών παρουσία στην αγορά του Κατάρ. Το αντικείμενο του ομίλου εκτείνεται τόσο στο εμπόριο όσο και στις υπηρεσίες. Με δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διανομή αυτοκινήτων, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες ταξιδίων και υπηρεσίες logistics, η MANNAI παρέχει ένα ευρύ πλέγμα λύσεων και υπηρεσιών σε μία διαρκώς αυξανόμενη βάση πελατών. Τον Αύγουστο του 2007 η MANNAI Corporation προέβη σε δημόσια εγγραφή και οι μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Κατάρ. Για περισσότερες πληροφορίες:  www.mannai.com

http://www.intrasoft-intl.com

Λουξεμβούργο, 14 Φεβρουαρίου 2013 – Μετά από ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, το σχήμα συνεργασίας στο οποίο συμμετέχει η INTRASOFT International – ως στρατηγικός εταίρος στον καθετοποιημένο χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων και με το ρόλο του υπεργολάβου για την υλοποίηση του Συστήματος Εφαρμογών Φορολογίας – επιλέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών της Κυβέρνησης του Κατάρ, να αναλάβει το έργο υλοποίησης  του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης (Tax Administration System).

Στο σχήμα συνεργασίας συμμετέχουν η τοπική MANNAI Corporation και η Oracle Consulting. Η συμμετοχή της INTRASOFT International ανέρχεται στα 6,2 εκατ. USD. Το έργο, διάρκειας 18 μηνών (με επιπρόσθετα 5 χρόνια συντήρηση), είναι το δεύτερο μεγάλης κλίμακας έργο στον χώρο της Φορολογίας & Δημοσίων Εσόδων που υλοποιεί η INTRASOFT International στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Το έργο αυτό επιβεβαιώνει τη δυνατή διεθνή εμπειρία και την αποδεδειγμένη ικανότητα της INTRASOFT International στην ανάληψη και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας, σύνθετων και καθοριστικής σημασίας έργων στο χώρο της Φορολογίας παγκοσμίως, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την επιτυχή, μακρόχρονη, διεθνή δραστηριότητα της εταιρίας.

Στα πλαίσια του έργου, η INTRASOFT International θα παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την παραμετροποίηση και προσαρμογή, ολοκλήρωση, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη της Ολοκληρωμένης Λύσης Λογισμικού για την εφαρμογή του Συστήματος Φορολογικής Διοίκησης. Το σύστημα βασίζεται σε 3 διεθνώς αναγνωρισμένες ολοκληρωμένες λύσεις: τη λύση Oracle – ETPM και τις λύσεις της INTRASOFT International TRMS και ESKORT Compliance & Enforcement.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών του Κατάρ θα έχει ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη γενικότερη προσπάθεια φορολογικού μετασχηματισμού του Κατάρ, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα στους ανώτερους υπαλλήλους του Υπουργείου να αυτοματοποιούν και να ρυθμίζουν τον φόρτο εργασίας τους και τους διαθέσιμους πόρους τους με σκοπό τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και αύξηση της είσπραξης φόρων.

Στο τομέα των Δημοσίων Εσόδων και Είσπραξης Φόρων, η INTRASOFT International έχει αναπτύξει ευρεία εμπειρία στην υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τις Εθνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Εσόδων και Είσπραξης Φόρων των Υπουργείων Οικονομικών, με εφαρμογές στη φορολογία, τα δημόσια οικονομικά, το τελωνεία και τη φορολογική συμμόρφωση.  Η διεθνής εμπειρία της INTRASOFT International έχει αποκτηθεί μέσω σημαντικών υλοποιήσεων έργων σε εθνικό επίπεδο, για τα Υπουργεία Οικονομικών στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και την Ιορδανία, καθώς επίσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την Ευρωπαϊκή ένωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής, δήλωσε: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι με αυτή τη νέα διεθνή επιτυχία της εταιρίας μας. Άλλη μία εθνική κυβέρνηση επέλεξε την INTRASOFT International μέσα από μία πολύ δύσκολη διαγωνιστική διαδικασία, για να υλοποιήσει ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο πληροφορικής στον χώρο της Φορολογίας και Δημοσίων Εσόδων, το οποίο θα βοηθήσει το Κατάρ να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους πολίτες του. Είμαστε επιπρόσθετα υπερήφανοι, γιατί η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης ενδυναμώνει τη θέση μας στις κάθετες αγορές και ενισχύει τη δυνατή συσσωρευμένη εμπειρία μας στην υλοποίηση πληροφοριακών έργων μεγάλης κλίμακας στο χώρο της Φορολογίας και Δημοσίων Εσόδων, προσθέτοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη στρατηγική της διεθνούς επέκτασης της δραστηριότητάς μας. Από την πλευρά μας, όλες αυτές οι διεθνείς επιτυχίες μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ενεργά τη στρατηγική ενίσχυσης των διεθνών δραστηριοτήτων μας και διαφοροποίησης των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών που διαθέτουμε, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταβαλλόμενων αναγκών των παγκόσμιων αγορών».

###

Σχετικά με την INTRASOFT International

Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.600 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20+ διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18+ γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 14 χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιορδανία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες, Υεμένη, ΗΠΑ), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως. Είναι θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ, INTRACOM Holdings, από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς τεχνολογικούς ομίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πάνω από 35 χρόνια δραστηριοποίηση. Τον Οκτώβριο 2011, η INTRACOM Holdings ανακοίνωσε τη διαδικασία συγχώνευσης της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας INTRACOM IT SERVICES και της κατά 99,9% θυγατρικής της τελευταίας INTRASOFT INTERNATIONAL που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, η οποία και ολοκληρώθηκε με το τέλος του 2011. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής της INTRACOM Holdings για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της στις διεθνείς αγορές. Το νέο διεθνές σχήμα θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τη συσσωρευμένη ευρωπαϊκή εμπειρία του Ομίλου και θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξή του στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.intrasoft-intl.com

Σχετικά με τη MANNAI Corporation

Η MANNAI Corporation αποτελεί ένα κορυφαίο όμιλο εταιριών με άνω των 50 ετών παρουσία στην αγορά του Κατάρ. Το αντικείμενο του ομίλου εκτείνεται τόσο στο εμπόριο όσο και στις υπηρεσίες. Με δραστηριότητες που καλύπτουν τομείς όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διανομή αυτοκινήτων, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες ταξιδίων και υπηρεσίες logistics, η MANNAI παρέχει ένα ευρύ πλέγμα λύσεων και υπηρεσιών σε μία διαρκώς αυξανόμενη βάση πελατών. Τον Αύγουστο του 2007 η MANNAI Corporation προέβη σε δημόσια εγγραφή και οι μετοχές της εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Κατάρ. Για περισσότερες πληροφορίες:  www.mannai.com

http://www.intrasoft-intl.com

Ο κύβος ερρίφθη. Την ερχόμενη εβδομάδα, η διοίκηση του Οργανισμού θα προχωρήσει σε παρουσιάσεις του … «νέου»  ΟΠΑΠ, προς τους 8 «μνηστήρες», που τελικά θα συμπτυχθούν σε λιγότερους, πριν την λήξη των δεσμευτικών προσφορών…

Ο κύβος ερρίφθη. Την ερχόμενη εβδομάδα, η διοίκηση του Οργανισμού θα προχωρήσει σε παρουσιάσεις του … «νέου»  ΟΠΑΠ, προς τους 8 «μνηστήρες», που τελικά θα συμπτυχθούν σε λιγότερους, πριν την λήξη των δεσμευτικών προσφορών…

Τη λήψη μέτρων θα συζητήσουν σήμερα σε έκτακτη σύνοδου συναρμόδιοι υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ για το διατροφικό σκάνδαλο με το κρέας αλόγου που εντοπίστηκε σε προϊόντα με τη σήμανση «βοδινό».

Απόρρητο Απόρρητο