'>

Αποτελέσματα για:

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η ρύθμιση του χρέους είναι αναγκαία αλλά δεν είναι πανάκεια στην έξοδο της χώρας απ’ την κρίση επισημαίνει στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης της ελληνικής οικονομίας ο Τομέας Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΕΒ. Όπως υπογραμμίζει, «πρέπει να υπάρξει βαθύτερη, ουσιαστική και μόνιμη αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το κράτος και η οικονομία». Παράλληλα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και μία γρήγορη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ταχύτητα της αναμενόμενης εξόδου από την ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του 2016, θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα της χώρας να κινητοποιήσει εθνικούς πόρους και διεθνή κεφάλαια προς τις επενδύσεις, σημειώνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της επιμένοντας πως για την ανάκαμψη της οικονομίας «κλειδί» αποτελεί η προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Αυξημένο κατά 8,4% ήταν το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων σε ετήσια βάση για την Alpha Bank και διαμορφώθηκε σε 1.149,3 εκατ., κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας των λειτουργικών εσόδων και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητας.

Παραδόθηκε η Ενδιάμεση Έκθεση της ΤτΕ  Με επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εφικτή η ανάκαμψη στο β’ εξάμηνο του 2016 – «Κλειδί» η άρση των capital controls – Μετά την ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων – Να γίνει πιο αποδοτικό το Δημόσιο και να στραφεί η εκπαίδευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων – Τι αναφέρει για τις ιδιωτικοποιήσεις

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου o Δάνεια προς καταθέσεις στο 108% σε επίπεδο Ομίλου και 98% στην Ελλάδα παρά τις εκροές καταθέσεων και κατά το Β’ τρίμηνο.

Χρόνο γέφυρα για διαπραγματεύσεις με στόχο μία νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – Eurogroup και θεσμών, εξασφαλίζει η συμφωνία μεταξύ Αθήνας και των εταίρων πιστωτών.