Αποτελέσματα για:

καταναλωτές

Πτώση 14% παρουσίασαν σε παγκόσμιο επίπεδο οι παραγγελίες ηλεκτρονικών υπολογιστών το πρώτο τρίμηνο του έτους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από το 1994, οπότε και η εταιρεία ερευνών ΙDC ξεκίνησε τη συγκέντρωση στοιχείων για τη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Πτώση 14% παρουσίασαν σε παγκόσμιο επίπεδο οι παραγγελίες ηλεκτρονικών υπολογιστών το πρώτο τρίμηνο του έτους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από το 1994, οπότε και η εταιρεία ερευνών ΙDC ξεκίνησε τη συγκέντρωση στοιχείων για τη βιομηχανία της τεχνολογίας.