Αποτελέσματα για:

τουρισμό

Ο τουρισμός μπορεί κάλλιστα να αναδειχθεί σε κλάδο στρατηγικής σημασίας και να παίξει τον ρόλο της ατμομηχανής που οδηγεί το τραίνο της εθνικής οικονομίας προς τα εμπρός, κάτι που δεν έγινε στη δεκαετία του 2000. Αυτό επισημαίνεται σε μελέτη της Alpha Bank για τον κλάδο του τουρισμού με θέμα: «Η Ελλάδα ως ευρωπαϊκός κόμβος υψηλού επιπέδου διαβιώσεως και αναψυχής κάνοντας λόγο για μια ανεπανάληπτη ευκαιρία, που παραμένει εν πολλοίς ανεκμετάλλευτη και εντοπίζεται στην αξιοποίηση της γεωγραφική μας θέσης».