Αποτελέσματα για:

Εθνικής Ασφαλιστικής

Έναντι ζημιών 265 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2012. Επιβράδυνση της δημιουργίας νέων επισφαλειών,  αύξηση των καταθέσεων του Ομίλου κατά 5% σε ετήσια βάση. Ο pro‐forma δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I βάσει της EBA) διαμορφώθηκε σε 9,3% μετά και τις προκαταβολές που έχουν ληφθεί από το ΤΧΣ.

Έναντι ζημιών 265 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2012. Επιβράδυνση της δημιουργίας νέων επισφαλειών,  αύξηση των καταθέσεων του Ομίλου κατά 5% σε ετήσια βάση. Ο pro‐forma δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου (Core Tier I βάσει της EBA) διαμορφώθηκε σε 9,3% μετά και τις προκαταβολές που έχουν ληφθεί από το ΤΧΣ.

Και η καταρράκωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας, σημαίνει διόγκωση της ανεργίας, ταυτόχρονα όμως σημαίνει και συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης για πάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας, αν συνυπολογίσουμε δηλαδή  και τις οικογένειες των μικρομεσαίων επαγγελματιών που σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα οι περισσότεροι εξ αυτών ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές να πληρώσουν και άρα δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ούτε συνυπολογίζονται στην ανεργία, ούτε μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας οι περισσότεροι εξ αυτών, γιατί το επίδομα είναι συνδεδεμένο με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Και η καταρράκωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημαίνει απώλεια θέσεων εργασίας, σημαίνει διόγκωση της ανεργίας, ταυτόχρονα όμως σημαίνει και συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης για πάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας, αν συνυπολογίσουμε δηλαδή  και τις οικογένειες των μικρομεσαίων επαγγελματιών που σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα οι περισσότεροι εξ αυτών ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές να πληρώσουν και άρα δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ούτε συνυπολογίζονται στην ανεργία, ούτε μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας οι περισσότεροι εξ αυτών, γιατί το επίδομα είναι συνδεδεμένο με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Πατριωτικός «έρανος» στα μεγαλύτερα πορτοφόλια  της χώρας βρίσκεται εν εξελίξει προκειμένου να διασωθεί η Εθνική Τράπεζα. Πολιτική ηγεσία και διοίκηση της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας έχουν στραφεί στους ισχυρότερους Έλληνες επιχειρηματίες και τους ζητούν να βάλουν πλάτη για να αποφευχθεί η κρατικοποίησή της.