Αποτελέσματα για:

Γιώργου Πιτσιλή

Η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί – μέσω της άσκησης της Αντιπροεδρίας του ΠΟΤ – να συμβάλει στην επίτευξη του στρατηγικού σχεδίου του ΠΟΤ και στην προώθηση τελωνειακών ζητημάτων ελληνικού ενδιαφέροντος