Αποτελέσματα για:

Κωστής Χατζηδάκης

Από την 29η/11/2021 για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας παύει να υφίσταται η υποχρέωση των εργοδοτών να καταχωρούν στο έντυπο Ε8 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ την υπερεργασία των εργαζομένων τους που ούτως ή άλλως εντασσόταν και εντάσσεται στο νόμιμο ωράριο

Τα ελάχιστα ποσά που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους για τη χρήση του οικιακού χώρου, το κόστος των επικοινωνιών και τη συντήρηση περιγράφει απόφαση του Κ. Χατζηδάκη