Αποτελέσματα για:

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας είναι συνολικού ύψους 30,5 δισ. ευρώ – Είκοσι τέσσερα από τα 27 κράτη-μέλη έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής το εθνικό τους σχέδιο ανάκαμψης στην Επιτροπή

Ο μηχανισμός RRF βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU που θα διαθέσει έως και 800 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ

H εταιρεία θεωρεί ότι τo Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την πορεία της χώρας και θα ήταν ισχυρό πλεονέκτημα αν υποστηριζόταν από Μηχανισμό Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

Β. Ψάλτης: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, που εκφράστηκε με υπερκάλυψη, επιβεβαιώνουν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha Bank

Ο δανεισμός που προβλέπεται στο πρόγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα καινοτόμος και μπορεί να αποκαταστήσει το έλλειμμα στις ιδιωτικές επενδύσεις της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα