Αποτελέσματα για:

ειδική αποζημίωση αποδοχών αδείας εργαζομένων

Παροχή νέων κινήτρων στους επενδυτές και ένταξη νέων μορφών επενδύσεων στην κατηγορία των στρατηγικών επενδύσεων – Προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο

Ειδικότερα το πρόγραμμα αφορά σε περιοχές υψηλής ανεργίας και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και στη Διοικητική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου