Αποτελέσματα για:

επιχορηγήσεις

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για το 2020 σε €56,8 εκατ. – Οι εταιρείες του Ομίλου εστίασαν την προσοχή τους στον μετριασμό των επιπτώσεων της πανδημίας στις οικονομικές τους επιδόσεις – Τα projects που «τρέχουν», οι εξελίξεις του 2021 μέχρι στιγμής ανά κλάδο δραστηριότητας

Ο βρετανικός οίκος έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψη του για την ανάπτυξη φέτος στο υψηλό 7,5% από 4,5% πριν και προς τα κάτω λίγο για το επόμενο έτος από 6,0% στο 5,0% – «Bλέπει» έλλειμμα στο 10,5% του ΑΕΠ φέτος και στο 6,5% του επόμενου έτους

θα εκταμιευθούν προς τις εμπορικές τράπεζες, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την EBRD για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας – Τι περιλαμβάνεται στο Προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022