Αποτελέσματα για:

κριτήρια ESG

Η Margetis Maritime εισέρχεται στον τομέα παροχής περιβαλλοντικών και ESG συμβουλευτικών υπηρεσιών, στον χώρο της Ναυτιλίας – Τι είναι το ESG και πώς επηρεάζει τη νέα επιχειρηματικότητα

Τα μικρά ποσοστά ανακύκλωσης και ανάκτησης απορριμμάτων στην Ελλάδα υποδηλώνουν την περιορισμένη χρήση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην επεξεργασία των απορριμμάτων

Με την διεθνή προοπτική που προσφέρει η δραστηριότητα της Astarte και έχοντας πρόσφατα συμμετάσχει στη COP26, η κα Φαρμάκη σημειώνει τρεις βασικές τάσεις ανάμεσα στην επενδυτική κοινότητα στο χώρο του ESG.

Τι δείχνει η μελέτη των Shipping Partners της Deloitte, Ηλία Μακρή και Μιχάλη Στεργίου, που βασίστηκε μεταξύ άλλων σε δείγμα 38 εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών, 14 εκ των οποίων είναι ελληνικών συμφερόντων