Αποτελέσματα για:

μέτρα

H νέα απόφαση δεν αφορά εργαζομένους σε υπηρεσίες αιχμής, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αντιμετώπιση και διαχείριση των συνεπειών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Ξεκινά νέος κύκλος εκπαίδευσης δικηγόρων και λογιστών – Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν όταν υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα για λήψη της κύριας σύνταξης, την ίδια ημέρα να υποβάλουν και το ηλεκτρονικό αίτημα για την επικουρική