Αποτελέσματα για:

παγίων δαπανών

Ευχαριστίες απηύθυνε η σύζυγος του εκλιπόντος προέδρου, Αθηνά Μίχαλου, στην οποία ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, παρέδωσε αντίγραφο της επιγραφής που θα τοποθετηθεί στο εξωτερικό του κτιρίου