Αποτελέσματα για:

Moody's

Η έκδοση στηρίζει τη συνολική επάρκεια κεφαλαίων, προσθέτοντας περίπου 90 μονάδες βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και παράλληλα, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης, επισημαίνει ο οίκος

Αρνητικό το outlook – Ο οίκος κάνει λόγο περί «αβεβαιότητας» όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική και περί «εξασθένισης» των αποθεμάτων της τουρκικής κεντρικής τράπεζας σε ξένο συνάλλαγμα

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του αμερικανικού οίκου, ο κίνδυνος κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών συνεχίζει να αυξάνεται και μαζί του και ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών από πλευράς του τουρκικού κράτους

To outlook για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει θετικό με βάση τις αναμενόμενες βελτιώσεις σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση και τα ρίσκα που σχετίζονται με το ενεργητικό σημειώνει η Moody’s – «Βλέπει» οριακή κερδοφορία το 2019-2020

τα δάνεια του ΔΝΤ αντιστοιχούν σε μόλις το 2,6% του χρέους της ελληνικής κυβέρνησης, όμως οι δαπάνες για τα επιτόκια των δανείων του ΔΝΤ είναι σημαντικά υψηλότερες – Επιπλέον, τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν πολύ πιο σύντομη ωρίμανση απ’ ότι τα δάνεια από τον EFSF και τον ESM

Ο οίκος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ από τις 30 Απριλίου – Εκτιμά ότι προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ότι επιτρέπει πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών