Αποτελέσματα για:

onex

Η διάταξη, η οποία περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή, προβλέπει ότι ο φόρος θα υπολογίζεται πλέον στο σύνολο των κερδών τους δελτίου και όχι ανά στήλη, ενώ μέρος των εσόδων θα πηγαίνει στις αθλητικές ομάδες

Οι τελευταίες πληροφορίες για το ύψος των προσφορών και το μέλλον του διαγωνισμού – Η πλευρά Πριόβολου κατέθεσε ουσιαστική προσφορά και η ΟΝΕΧ για τυπικούς λόγους έννομου συμφέροντος

Απόρρητο Απόρρητο