Αποτελέσματα για:

target model

Ποιο είναι το νέο πλαίσιο της πρότασης του Ρυθμιστή για να προστατευτούν οι καταναλωτές από τις ρήτρες των τιμολογίων που εκτινάσσουν το κόστος στα οικιακά τιμολόγια

Το παρασκήνιο στο τρίγωνο ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ υπουργείου και το θρίλερ για να μην μείνει στο σκοτάδι το νησί – Η σφοδρή αντιπαράθεση διαχειριστή με ΡΑΕ και οι πυροσβεστικές κινήσεις Σκρέκα

Στόχος της σημερινής συνάντησης είναι να διαπιστωθεί η ετοιμότητα του διαχειριστή στην λειτουργία του συστήματος αλλά και τυχόν αλλαγές που θα χρειαστεί να γίνουν για την αποτελεσματικότερη εμπορική λειτουργία του έργου

Οι ταρίφες  αυτές δεν αντανακλούν πραγματικά οικονομικά δεδομένα και συνιστούν βραχεία στρατηγική επικράτησης στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μέσω του μαζικού εκτοπισμού των υπολοίπων συμμετεχόντων