Αποτελέσματα για:

ΗΔΑΤ

Στην έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 625 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε ανακοίνωσή του, «την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 7 Φεβρουαρίου 2014».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Στην έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων, ύψους 625 εκατ. ευρώ, θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την ερχόμενη Τρίτη.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε ανακοίνωσή του, «την Τρίτη 6 Αυγούστου 2013 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 7 Φεβρουαρίου 2014».

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση  ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του κλίματος και στην πραγματική οικονομία στέκεται σε ρεπορτάζ του για την Ελλάδα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg. Μάλιστα το θέμα ήταν για αρκετή ώρα πρώτο στην ιστοσελίδα του πρακτορείου,

Στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή του κλίματος και στην πραγματική οικονομία στέκεται σε ρεπορτάζ του για την Ελλάδα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg. Μάλιστα το θέμα ήταν για αρκετή ώρα πρώτο στην ιστοσελίδα του πρακτορείου,

Αύριο, Τρίτη, θα διενεργηθεί η δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 875 ε­κατομ­μυρίων ευρώ, που λήγουν στις 6 Σεπτεμβρίου.

Αύριο, Τρίτη, θα διενεργηθεί η δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 875 ε­κατομ­μυρίων ευρώ, που λήγουν στις 6 Σεπτεμβρίου.