Αποτελέσματα για:

Δανία

Τα στατιστικά στοιχεία που παρέθεσαν στη μελέτη τους οι Ρογκόφ – Ράινχαρτ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στο δημόσιο διάλογο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

Τα στατιστικά στοιχεία που παρέθεσαν στη μελέτη τους οι Ρογκόφ – Ράινχαρτ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στο δημόσιο διάλογο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2013 – Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η INTRASOFT International, επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DIGIT) ως η πρώτη σε σειρά ανάδοχος σε κλιμακωτή σύμβαση-πλαίσιο, για την παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το τεχνικό προσωπικό πληροφορικής (STIS III), επιβεβαιώνοντας την εξέχουσα θέση της INTRASOFT International στην αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η σύμβαση έχει πιθανή εκτιμώμενη αξία 10 εκατ. Ευρώ και μέγιστη διάρκεια 4 έτη, ενώ η συμμετοχή της INTRASOFT International υπολογίζεται στα 6 εκατ. ευρώ (60% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοπραξίας). Μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας συγκαταλέγονται επίσης οι  εταιρίες Unisys  &  IRIS. 

Οι εργασίες της INTRASOFT International στο 1ο Τμήμα του έργου περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο διακομιστών αλλά και συστημάτων τελικών χρηστών, με εκτιμώμενο όγκο εργασίας τα 15 ανθρωπο-έτη. Επίσης, στο 2ο Τμήμα του έργου, η κοινοπραξία θα αναλάβει την ενοποίηση των επιμέρους συστημάτων, με εκτιμώμενο όγκο εργασίας τα 18 ανθρωπο-έτη. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που κερδίσαμε μία ακόμα σημαντική σύμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιλογή της INTRASOFT International από την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον βασικό φορέα αρμόδιο για τη χάραξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πληροφορικής, αποτελεί επιβεβαίωση της εξέχουσας θέσης μας στην αγορά της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών του Ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα. Αποδεικνύει επίσης την ισχυρή πανευρωπαϊκή φήμη της εταιρίας μας ως αξιόπιστου εταίρου στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, που μπορεί να προσφέρει λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία σε πελάτες με απαιτήσεις για ιδιαίτερα σύνθετες και κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς.»

 ###

Σχετικά με την INTRASOFT International Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.600 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20+ διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18+ γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 14 χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιορδανία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες, Υεμένη, ΗΠΑ), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε 89 χώρες παγκοσμίως. Είναι θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ, INTRACOM Holdings, από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς τεχνολογικούς ομίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πάνω από 35 χρόνια δραστηριοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.intrasoft-intl.com

Πληροφορίες για θέματα Τύπου: 

Θέμης Μερσιάδης, Corporate Marketing Communications Manager INTRASOFT International Tel: +352 441012 2132, E-mail: Themis.Mersiadis@intrasoft-intl.com

 ή  Καλλιόπη Χιώτη, Communications & Corporate Responsibility Manager, INTRASOFT International Tel. +30 210 6679076, E-mail: Kalliopi.Chioti@intrasoft-intl.com  

Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2013 – Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχει η INTRASOFT International, επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DIGIT) ως η πρώτη σε σειρά ανάδοχος σε κλιμακωτή σύμβαση-πλαίσιο, για την παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το τεχνικό προσωπικό πληροφορικής (STIS III), επιβεβαιώνοντας την εξέχουσα θέση της INTRASOFT International στην αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η σύμβαση έχει πιθανή εκτιμώμενη αξία 10 εκατ. Ευρώ και μέγιστη διάρκεια 4 έτη, ενώ η συμμετοχή της INTRASOFT International υπολογίζεται στα 6 εκατ. ευρώ (60% του συνολικού προϋπολογισμού της κοινοπραξίας). Μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας συγκαταλέγονται επίσης οι  εταιρίες Unisys  &  IRIS. 

Οι εργασίες της INTRASOFT International στο 1ο Τμήμα του έργου περιλαμβάνουν τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο διακομιστών αλλά και συστημάτων τελικών χρηστών, με εκτιμώμενο όγκο εργασίας τα 15 ανθρωπο-έτη. Επίσης, στο 2ο Τμήμα του έργου, η κοινοπραξία θα αναλάβει την ενοποίηση των επιμέρους συστημάτων, με εκτιμώμενο όγκο εργασίας τα 18 ανθρωπο-έτη. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, κ. Αθανάσιος Κωτσής δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που κερδίσαμε μία ακόμα σημαντική σύμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιλογή της INTRASOFT International από την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον βασικό φορέα αρμόδιο για τη χάραξη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της πληροφορικής, αποτελεί επιβεβαίωση της εξέχουσας θέσης μας στην αγορά της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών του Ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα. Αποδεικνύει επίσης την ισχυρή πανευρωπαϊκή φήμη της εταιρίας μας ως αξιόπιστου εταίρου στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, που μπορεί να προσφέρει λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία σε πελάτες με απαιτήσεις για ιδιαίτερα σύνθετες και κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς.»

 ###

Σχετικά με την INTRASOFT International Η INTRASOFT International ιδρύθηκε το 1996 και είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο, Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα, Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Απασχολεί 1.600 στελέχη υψηλής εξειδίκευσης με άριστες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία εκπροσωπούν 20+ διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν 18+ γλώσσες. Με έδρα το Λουξεμβούργο, έχει φυσική παρουσία μέσω γραφείων, υποκαταστημάτων και θυγατρικών σε 14 χώρες (Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ιορδανία, Δανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες, Υεμένη, ΗΠΑ), ενώ οι διεθνείς της δραστηριότητες εκτείνονται σε 89 χώρες παγκοσμίως. Είναι θυγατρική της εισηγμένης στο ΧΑΑ, INTRACOM Holdings, από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς τεχνολογικούς ομίλους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πάνω από 35 χρόνια δραστηριοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.intrasoft-intl.com

Πληροφορίες για θέματα Τύπου: 

Θέμης Μερσιάδης, Corporate Marketing Communications Manager INTRASOFT International Tel: +352 441012 2132, E-mail: Themis.Mersiadis@intrasoft-intl.com

 ή  Καλλιόπη Χιώτη, Communications & Corporate Responsibility Manager, INTRASOFT International Tel. +30 210 6679076, E-mail: Kalliopi.Chioti@intrasoft-intl.com