Αποτελέσματα για:

taxisnet 

Απαντήσεις του υπουργείου Οικονομικών στις πιο συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις φορολογουμένων για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Απαντήσεις του υπουργείου Οικονομικών στις πιο συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις φορολογουμένων για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Δέκα σημαντικές αλλαγές έχει φέτος ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, στο οποίο θα δηλώσουν τα εισοδήματα του 2012 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι εισοδηματίες και όσοι φορολογούμενοι ασκούν ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.

Δέκα σημαντικές αλλαγές έχει φέτος ο τρόπος συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, στο οποίο θα δηλώσουν τα εισοδήματα του 2012 οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι εισοδηματίες και όσοι φορολογούμενοι ασκούν ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα.

“Στο παρα ένα” της έναρξης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης την απόφαση που υποχρεώνει όλους τους φορολογουμένους να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση.

“Στο παρα ένα” της έναρξης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης την απόφαση που υποχρεώνει όλους τους φορολογουμένους να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση.