Αποτελέσματα για:

σιτηρών

Ψήφο εμπιστοσύνης στις μετοχές εξακολουθεί να δίνει η ομάδα ανάλυσης της Goldman Sachs στο τελευταίο της report για τη στρατηγική χαρτοφυλακίων. Παράλληλα εκφράζει επιφυλάξεις για τις υπόλοιπες επενδύσεις ενώ θεωρεί κακή επιλογή τα μετρητά θεωρώντας ότι το ρίσκο θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

Ψήφο εμπιστοσύνης στις μετοχές εξακολουθεί να δίνει η ομάδα ανάλυσης της Goldman Sachs στο τελευταίο της report για τη στρατηγική χαρτοφυλακίων. Παράλληλα εκφράζει επιφυλάξεις για τις υπόλοιπες επενδύσεις ενώ θεωρεί κακή επιλογή τα μετρητά θεωρώντας ότι το ρίσκο θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.

Η τελευταία πρόγνωση της έκθεσης της HSBC με τίτλο «Commercial Banking Trade forecast” διαβλέπει στροφή προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζει ευκαιρίες για τις εταιρείες που με διορατικό τρόπο σκέψης επιθυμούν να επεκταθούν.

Η τελευταία πρόγνωση της έκθεσης της HSBC με τίτλο «Commercial Banking Trade forecast” διαβλέπει στροφή προς την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας σε όλο τον κόσμο και παρουσιάζει ευκαιρίες για τις εταιρείες που με διορατικό τρόπο σκέψης επιθυμούν να επεκταθούν.