Αποτελέσματα για:

ΔΕΗ

Ανακοίνωση

 Νέα ώρα ανακοίνωσης Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων

 
Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το 2012 θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 

Η διοίκηση του κ. Αρθούρου Ζερβού με τις εκλεκτικές σχέσεις Ποδηματά και Μόνας του Παπακωνσταντίνου υπογράφει συμφωνία-μαμούθ, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, για μια λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα με τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ του κ. Γιώργου Περιστέρη. 

Η διοίκηση του κ. Αρθούρου Ζερβού με τις εκλεκτικές σχέσεις Ποδηματά και Μόνας του Παπακωνσταντίνου υπογράφει συμφωνία-μαμούθ, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, για μια λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα με τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ του κ. Γιώργου Περιστέρη. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα επιβληθεί ο ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας, ο οποίος, όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την εκταμίευση της δόσης, ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά: “Ένα είναι βέβαιο: Ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο”. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα επιβληθεί ο ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας, ο οποίος, όπως είπε ο πρωθυπουργός, θα είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την εκταμίευση της δόσης, ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά: “Ένα είναι βέβαιο: Ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο”. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Προσθήκη νέου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.  

Με την υπ’ αριθ. 56 /14-3-2013 απόφασή του, το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της Εταιρείας με ποσοστό 51,12% των μετοχών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφάσισε να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει στις 29-3-2013, ως πρόσθετο θέμα υπ’αριθ.2 το εξής : ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : « Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ».

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013