Αποτελέσματα για:

Sanofi

Παρουσιάσθηκε χθες ο ανοιχτός διαγωνισμός με τίτλο «ΣΦΕΕ Innovation Project», με σύνθημα «Επιβραβεύουμε την Καινοτομία, Προάγουμε την Υγεία», που στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας. Ο ΣΦΕΕ, όπως ανακοινώθηκε, θα βραβεύσει τα πιο ώριμα και καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια με τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Παρουσιάσθηκε χθες ο ανοιχτός διαγωνισμός με τίτλο «ΣΦΕΕ Innovation Project», με σύνθημα «Επιβραβεύουμε την Καινοτομία, Προάγουμε την Υγεία», που στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας. Ο ΣΦΕΕ, όπως ανακοινώθηκε, θα βραβεύσει τα πιο ώριμα και καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια με τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.

Η Κίνα ξεκίνησε έρευνα κατά της γαλλικης φαρμακευτικής εταιρείας Sanofi για δωροδοκία παραπάνω από 500 ιατρούς με πληρωμές 277.600 δολαρίων για την αύξηση των πωλήσεων της.

Η Κίνα ξεκίνησε έρευνα κατά της γαλλικης φαρμακευτικής εταιρείας Sanofi για δωροδοκία παραπάνω από 500 ιατρούς με πληρωμές 277.600 δολαρίων για την αύξηση των πωλήσεων της.