Αποτελέσματα για:

target model

Σύμφωνα με το Energypress, εάν η τρόικα δώσει το πράσινο φως στην πρόταση, είναι πολύ πιθανό μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους να δούμε στην αγορά τις πρώτες δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, με βάση το μοντέλο ΝΟΜΕ.

Η αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ με στόχο τον μηδενισμό του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ στα τέλη του 2014, οι υπό διαβούλευση νέες μορφές της χονδρεμπορικής αγοράς (δημοπρασίες λιγνιτικής ισχύος, διμερή συμβόλαια – target model) αντί του σημερινού mandatory pool, καθώς και ο μετασχηματισμός των μεταβατικών μηχανισμών (ΜΑΜΚ, ΑΔΙ), συζητήθηκαν μετάξύ άλλων στη σημερινή συνάντηση του ΣΠΕΦ  (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) με τη ΡΑΕ.

Η αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ με στόχο τον μηδενισμό του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ στα τέλη του 2014, οι υπό διαβούλευση νέες μορφές της χονδρεμπορικής αγοράς (δημοπρασίες λιγνιτικής ισχύος, διμερή συμβόλαια – target model) αντί του σημερινού mandatory pool, καθώς και ο μετασχηματισμός των μεταβατικών μηχανισμών (ΜΑΜΚ, ΑΔΙ), συζητήθηκαν μετάξύ άλλων στη σημερινή συνάντηση του ΣΠΕΦ  (Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά) με τη ΡΑΕ.

Η ΝΗΡΕΥΣ ανακοινώνει τις ακόλουθες αλλαγές σε επίπεδο ανώτατων διευθυντικών στελεχών, οι οποίες συνδυάζονται με αναδιοργάνωση ορισμένων σημαντικών Διευθύνσεων της εταιρείας:

 

1) Συστήνεται Διεύθυνση Ιχθυοκαλλιέργειας η οποία περιλαμβάνει την Δ/νση Παραγωγής Ιχθυοκαλλιέργειας, την Δ/νση Ιχθυοπαθολογίας και την Τεχνική Δ/νση. Την Διεύθυνση Ιχθυοκαλλιέργειας αναλαμβάνει ο κος Μιλτιάδης Χατζημανωλάκης.

Ο κος Μιλτιάδης Χατζημανωλάκης εργάζεται στην ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από 07/05/2007. Διαθέτει πτυχίο Φυσικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε Computing & Computer Modelling, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσσίδας & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει 25ετή επαγγελματική εμπειρία μεγάλο μέρος της οποίας έχει αποκτηθεί σε διευθυντικές θέσεις Logistics και Οργάνωσης Παραγωγής.

 

2)Συστήνεται  Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας η οποία περιλαμβάνει την Δ/νση Logistics, το τμήμα Προμηθειών και το τμήμα Καινοτομίας και Βιομηχανικής Αναδιάρθρωσης. Την Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναλαμβάνει η κα Χριστίνα Καραγιάννη.

Η κα Χριστίνα Καραγιάννη εργάζεται στην ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από 03/10/2011. Διαθέτει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε Τεχνολογία Τροφίμων και Διασφάλιση Ποιότητας από το Πανεπιστήμιο του Reading. Έχει 20ετή επαγγελματική εμπειρία και έχει διατελέσει Διευθύντρια Προμηθειών σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες.

 

3)Συστήνεται Διεύθυνση Noμικών και Εταιρικών Υποθέσεων η οποία περιλαμβάνει την Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και τις Νομικές Υπηρεσίες. Την Διεύθυνση αναλαμβάνει η κα Μαρία Λαμπρινού.

Η κα Μαρία Λαμπρινού εργάζεται ως δικηγόρος στη ΝΗΡΕΥΣ απο την 1/5/1996. Διαθέτει πτυχίο της Νομικής Σχολής  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει συμμετάσχει σε  εκπαιδευτικά προγραμμάτα νομικών και επιχειρησιακών αντικειμένων.  

 

Τα παραπάνω στελέχη συμμετέχουν και στην Εκτελεστική Επιτροπή ( Εxecutive Committee) του Ομίλου.

 

Οι παραπάνω αλλαγές εντάσσονται στον σχεδιασμό της Διοίκησης για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και  των επιδόσεων της εταιρείας καθώς και στην ανάδειξη ικανών στελεχών που θα ενισχύσουν την πρόοδο των εργασιών της και θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις των συνθηκών της αγοράς.

 

Το ισχύον οργανόγραμμα της εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΝΗΡΕΥΣ ( www.nireus.com)

 

www.nireus.com

Η ΝΗΡΕΥΣ ανακοινώνει τις ακόλουθες αλλαγές σε επίπεδο ανώτατων διευθυντικών στελεχών, οι οποίες συνδυάζονται με αναδιοργάνωση ορισμένων σημαντικών Διευθύνσεων της εταιρείας:

 

1) Συστήνεται Διεύθυνση Ιχθυοκαλλιέργειας η οποία περιλαμβάνει την Δ/νση Παραγωγής Ιχθυοκαλλιέργειας, την Δ/νση Ιχθυοπαθολογίας και την Τεχνική Δ/νση. Την Διεύθυνση Ιχθυοκαλλιέργειας αναλαμβάνει ο κος Μιλτιάδης Χατζημανωλάκης.

Ο κος Μιλτιάδης Χατζημανωλάκης εργάζεται στην ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από 07/05/2007. Διαθέτει πτυχίο Φυσικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε Computing & Computer Modelling, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσσίδας & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει 25ετή επαγγελματική εμπειρία μεγάλο μέρος της οποίας έχει αποκτηθεί σε διευθυντικές θέσεις Logistics και Οργάνωσης Παραγωγής.

 

2)Συστήνεται  Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας η οποία περιλαμβάνει την Δ/νση Logistics, το τμήμα Προμηθειών και το τμήμα Καινοτομίας και Βιομηχανικής Αναδιάρθρωσης. Την Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας αναλαμβάνει η κα Χριστίνα Καραγιάννη.

Η κα Χριστίνα Καραγιάννη εργάζεται στην ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. από 03/10/2011. Διαθέτει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε Τεχνολογία Τροφίμων και Διασφάλιση Ποιότητας από το Πανεπιστήμιο του Reading. Έχει 20ετή επαγγελματική εμπειρία και έχει διατελέσει Διευθύντρια Προμηθειών σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες.

 

3)Συστήνεται Διεύθυνση Noμικών και Εταιρικών Υποθέσεων η οποία περιλαμβάνει την Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και τις Νομικές Υπηρεσίες. Την Διεύθυνση αναλαμβάνει η κα Μαρία Λαμπρινού.

Η κα Μαρία Λαμπρινού εργάζεται ως δικηγόρος στη ΝΗΡΕΥΣ απο την 1/5/1996. Διαθέτει πτυχίο της Νομικής Σχολής  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει συμμετάσχει σε  εκπαιδευτικά προγραμμάτα νομικών και επιχειρησιακών αντικειμένων.  

 

Τα παραπάνω στελέχη συμμετέχουν και στην Εκτελεστική Επιτροπή ( Εxecutive Committee) του Ομίλου.

 

Οι παραπάνω αλλαγές εντάσσονται στον σχεδιασμό της Διοίκησης για συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και  των επιδόσεων της εταιρείας καθώς και στην ανάδειξη ικανών στελεχών που θα ενισχύσουν την πρόοδο των εργασιών της και θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις των συνθηκών της αγοράς.

 

Το ισχύον οργανόγραμμα της εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΝΗΡΕΥΣ ( www.nireus.com)

 

www.nireus.com