Αποτελέσματα για:

ΑΔΜΗΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της www.dei.gr η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση 66% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

www.dei.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει ότι, κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της www.dei.gr η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση 66% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

www.dei.gr

(upd)Εγκρίθηκε η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη- που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, η ΔΕΗ θα διαθέσει το 100% της θυγατρικής της, με το 66% να κατευθύνεται σε επενδυτή και το υπόλοιπο 34% στο Δημόσιο με αυξημένα δικαιώματα.

(upd)Εγκρίθηκε η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη- που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, η ΔΕΗ θα διαθέσει το 100% της θυγατρικής της, με το 66% να κατευθύνεται σε επενδυτή και το υπόλοιπο 34% στο Δημόσιο με αυξημένα δικαιώματα.