Αποτελέσματα για:

άνθρακα

Τουλάχιστον πέντε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες επιδιώκουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται πολύ κοντά στο να παραβιάσουν την κοινοτική νομοθεσία Ενέργειας για την ρύπανση πριν καν αρχίσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιεί το νομικό τμήμα της ΕΕ με βάση νομική οργάνωση.

Τουλάχιστον πέντε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με λιγνίτη σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες επιδιώκουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται πολύ κοντά στο να παραβιάσουν την κοινοτική νομοθεσία Ενέργειας για την ρύπανση πριν καν αρχίσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προειδοποιεί το νομικό τμήμα της ΕΕ με βάση νομική οργάνωση.

Οι Έλληνες που κάνουν επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό δηλώνουν ότι, εκτός από την οικογένεια και το σπίτι τους, ένα από τα πράγματα που δυσκολεύονται να αποχωριστούν είναι ο καιρός της Ελλάδας.

Οι Έλληνες που κάνουν επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό δηλώνουν ότι, εκτός από την οικογένεια και το σπίτι τους, ένα από τα πράγματα που δυσκολεύονται να αποχωριστούν είναι ο καιρός της Ελλάδας.

Tο 2013, η ελληνική οικονομία  και ειδικότερα  η αγορά χάλυβα  συνέχισαν  την  καθοδική  τους  πορεία  και σε συνδυασμό με τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο διεθνώς, επηρέασαν δυσμενώς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ.

Tο 2013, η ελληνική οικονομία  και ειδικότερα  η αγορά χάλυβα  συνέχισαν  την  καθοδική  τους  πορεία  και σε συνδυασμό με τις αρνητικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο διεθνώς, επηρέασαν δυσμενώς τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη οχτώ (8) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.157.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προώθησε την ένταξη οχτώ (8) προτεινόμενων έργων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, με συνολική δημόσια δαπάνη 3.157.000 ευρώ.