Αποτελέσματα για:

επιχορηγήσεις

Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είναι κάθε άλλο παρά ενιαία, όταν η συζήτηση έρχεται στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία του Economist δείχνουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είναι κάθε άλλο παρά ενιαία, όταν η συζήτηση έρχεται στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία του Economist δείχνουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα μεγάλα πρωτογενή δημοσιονομικά και εξωτερικά ελλείμματα του παρελθόντος -που μας οδήγησαν στη μεγαλύτερη ύφεση στην ιστορία μας- μετατρέπονται πλέον σε εξυγιαντικά πλεονάσματα και στηρίγματα για έξοδο από την κρίση και ανάκαμψη της οικονομίας. 

Τα μεγάλα πρωτογενή δημοσιονομικά και εξωτερικά ελλείμματα του παρελθόντος -που μας οδήγησαν στη μεγαλύτερη ύφεση στην ιστορία μας- μετατρέπονται πλέον σε εξυγιαντικά πλεονάσματα και στηρίγματα για έξοδο από την κρίση και ανάκαμψη της οικονομίας.