Αποτελέσματα για:

ΣΕΤΕ

Tο υπουργείο Οικονομικών δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε τόκους και κεφάλαιο δανείου, αλλά θεωρεί “τεκμήριο εισοδήματος” που πρέπει να φορολογηθεί σαν κάθε άλλο τεκμαρτό εισόδημα, τις πληρωμές για τόκους της κάρτας κάθε νοικοκυριού.

Προωθείται η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων, οι αδειοδοτήσεις έργων, η ανάπτυξη Περιφερειακού Λιμενικού Συστήματος και η προσέλκυση επενδύσεων.

 

Προωθείται η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Λιμένων, οι αδειοδοτήσεις έργων, η ανάπτυξη Περιφερειακού Λιμενικού Συστήματος και η προσέλκυση επενδύσεων.

 

Μεταξύ άλλων δίνεται δυνατότητα στους μικρομετόχους να επενδύσουν σε venture capitals, τους επενδυτές να ενεχυριάσουν μετοχές για αγορές μέσω margin account ενώ αυξάνονται εως 1 εκατ. τα πρόστιμα για παραβάσεις.

Μεταξύ άλλων δίνεται δυνατότητα στους μικρομετόχους να επενδύσουν σε venture capitals, τους επενδυτές να ενεχυριάσουν μετοχές για αγορές μέσω margin account ενώ αυξάνονται εως 1 εκατ. τα πρόστιμα για παραβάσεις.

Υπάρχει ένας δείκτης στο Bloomberg με τον οποίο μετρούν τη δυστυχία των χωρών. Misery index τον λένε και, όπως καλά φαντάζεστε, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρώτη πεντάδα.