Αποτελέσματα για:

τελών κυκλοφορίας

Η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., στην οποία συμμετέχει η INTRALOT μαζί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. και την Scientific Games (SGI), υπέγραψε με το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) τη σύμβαση για τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης του συνόλου των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων (Στιγμιαία και Παραδοσιακά).

Η σύμβαση είναι 12ετούς διάρκειας από την έναρξη λειτουργίας, η οποία αναμένεται εντός 6 μηνών μετά την κύρωση της σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την ολοκλήρωση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον της μετοχικής της συμμετοχής, η INTRALOT υπέγραψε σχετικές συμβάσεις προμήθειας με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., προκειμένου να παρέχει το σύνολο της απαραίτητης τεχνολογίας, υπηρεσίες λειτουργίας του κεντρικού συστήματος, υπηρεσίες  συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού συστήματος και του εξοπλισμού του δικτύου, καθώς και υπηρεσίες logistics και τηλε-πωλήσεων. Τέλος, σε συνεργασία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αναπτύξει το δίκτυο νέων σημείων πώλησης των κρατικών λαχείων, πλέον των πρακτορείων της  ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη των λαχείων και κυρίως του νέου ξυστού λαχείου.

Υπενθυμίζεται ότι η INTRALOT διαχειριζόταν από το 1993 έως το 2003 τα Στιγμιαία Λαχεία (Ξυστό) στην Ελλάδα, ένα από τα πιο επιτυχημένα και κερδοφόρα έργα παγκοσμίως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το νέο έργο που ανέλαβε η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η INTRALOT. Είμαστε βέβαιοι ότι η αναβάθμιση των κρατικών λαχείων και του νέου ξυστού λαχείου, ενός από τα πιο επιτυχημένα παιχνίδια διεθνώς, αλλά και στην Ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο και τους μετόχους της εταιρείας. Η ισχυρή δομή της κοινοπραξίας, η διεθνής εμπειρία των μελών της και η ισχυρή τους παρουσία στη χώρα μας, εγγυώνται την επιτυχία της νέας εταιρείας”.

Η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., στην οποία συμμετέχει η INTRALOT μαζί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. και την Scientific Games (SGI), υπέγραψε με το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) τη σύμβαση για τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης του συνόλου των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων (Στιγμιαία και Παραδοσιακά).

Η σύμβαση είναι 12ετούς διάρκειας από την έναρξη λειτουργίας, η οποία αναμένεται εντός 6 μηνών μετά την κύρωση της σύμβασης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την ολοκλήρωση των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον της μετοχικής της συμμετοχής, η INTRALOT υπέγραψε σχετικές συμβάσεις προμήθειας με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., προκειμένου να παρέχει το σύνολο της απαραίτητης τεχνολογίας, υπηρεσίες λειτουργίας του κεντρικού συστήματος, υπηρεσίες  συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού συστήματος και του εξοπλισμού του δικτύου, καθώς και υπηρεσίες logistics και τηλε-πωλήσεων. Τέλος, σε συνεργασία με την ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αναπτύξει το δίκτυο νέων σημείων πώλησης των κρατικών λαχείων, πλέον των πρακτορείων της  ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη των λαχείων και κυρίως του νέου ξυστού λαχείου.

Υπενθυμίζεται ότι η INTRALOT διαχειριζόταν από το 1993 έως το 2003 τα Στιγμιαία Λαχεία (Ξυστό) στην Ελλάδα, ένα από τα πιο επιτυχημένα και κερδοφόρα έργα παγκοσμίως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το νέο έργο που ανέλαβε η κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η INTRALOT. Είμαστε βέβαιοι ότι η αναβάθμιση των κρατικών λαχείων και του νέου ξυστού λαχείου, ενός από τα πιο επιτυχημένα παιχνίδια διεθνώς, αλλά και στην Ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών, θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο και τους μετόχους της εταιρείας. Η ισχυρή δομή της κοινοπραξίας, η διεθνής εμπειρία των μελών της και η ισχυρή τους παρουσία στη χώρα μας, εγγυώνται την επιτυχία της νέας εταιρείας”.

Από ό,τι εισόδημα απέμεινε στους πολίτες, η εφορία έρχεται να τους τα πάρει φέτος όλα, μέσω της έκτακτης φορολογίας. Η αρχή έγινε με το “ύπουλο κτύπημα” σε όσους είχαν ένα ΙΧ μεγάλου κυβισμού, άνω των 1929 κ. εκ.

Από ό,τι εισόδημα απέμεινε στους πολίτες, η εφορία έρχεται να τους τα πάρει φέτος όλα, μέσω της έκτακτης φορολογίας. Η αρχή έγινε με το “ύπουλο κτύπημα” σε όσους είχαν ένα ΙΧ μεγάλου κυβισμού, άνω των 1929 κ. εκ.

Σύστημα πληρωμής τελών κυκλοφορίας με τον… μήνα σκέφτεται να επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού του μέτρου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο μαζικής κατάθεσης πινακίδων στις εφορίες που συντείνει στη μείωση των δημοσίων εσόδων.

Σύστημα πληρωμής τελών κυκλοφορίας με τον… μήνα σκέφτεται να επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού του μέτρου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο μαζικής κατάθεσης πινακίδων στις εφορίες που συντείνει στη μείωση των δημοσίων εσόδων.

Ως τον Φεβρουάριο η εφορία θα “κτυπήσει” 20 φορές την πόρτα των φορολογουμένων για να εισπράξει 7,2 δισ ευρώ, ενώ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας ο «λογαριασμός» αγγίζει στα 8,5 δισ. ευρώ.

Ως τον Φεβρουάριο η εφορία θα “κτυπήσει” 20 φορές την πόρτα των φορολογουμένων για να εισπράξει 7,2 δισ ευρώ, ενώ μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας ο «λογαριασμός» αγγίζει στα 8,5 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο ενδέχεται να οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα αυτοκίνητα χαμηλού και μεσαίου κυβισμού και στη φορολογική ελάφρυνση των Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού,  κυρίως αυτών με παλαιότητα άνω των 10 ετών.

Το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο ενδέχεται να οδηγήσει στην αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα αυτοκίνητα χαμηλού και μεσαίου κυβισμού και στη φορολογική ελάφρυνση των Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού,  κυρίως αυτών με παλαιότητα άνω των 10 ετών.