Αποτελέσματα για:

ΓΣΕΕ

Τι προκύπτει από την ειδική θεματική έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας – Το 52% των εργαζομένων δηλώνει ότι υπερβαίνει το ωράριό του σε εβδομαδιαία βάση

Η παρουσίαση της πραγματοποιείται σήμερα και αύριο από την ΕΣΕΕ, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της Πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων, του επιχειρηματικού και του επιστημονικού κόσμου.

Ρύθμιση μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας – Αναγνώριση του δικαιώματος στην ψηφιακή αποσύνδεση μετά το πέρας του χρόνου – Παροχή του κατάλληλου τεχνικού και εργονομικού εξοπλισμού της τηλεργασίας

Απόρρητο Απόρρητο