Αποτελέσματα για:

ΔΕΗ

Στις 24 Σεπτεμβρίου η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή θα πρέπει να μην περιλαμβάνει παρατήρηση για την βιωσιμότητά της εταιρείας, είπε ο υπουργός Ενέργειας στη Βουλή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ενεργοποιούνται οι ρήτρες καταγγελίας των δανείων της Επιχείρησης