Αποτελέσματα για:

Ελλάδα

Οι νέοι και φιλόδοξοι στόχοι ESG για το 2025 και μετά βραβεύτηκαν στην κατηγορία Bravo Governance – Η ίδρυση του πρώτου Φαινολογικού Κήπου στο εργοστάσιο Ευκαρπίας σε συνεργασία με το ΑΠΘ βραβεύτηκε στην κατηγορία Bravo in Action

Με βάση το μέτρο θα χορηγηθούν μερικές εγγυήσεις για επιλέξιμα δάνεια κεφαλαίων κίνησης, τα οποία χορηγούνται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς

Απόρρητο Απόρρητο