Αποτελέσματα για:

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Υψηλά επίπεδα λειτουργίας για τα διυλιστήρια του Ομίλου παρά τις δυσμενέστερες συνθήκες ιστορικά για τον κλάδο διύλισης, παγκοσμίως κάνει – Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος συντήρησης και αναβάθμισης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συνεργάζεται την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) που αφορά στην υποστήριξη της πρωτοβουλίας της EBRD παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία με στόχο την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Καθώς η δίχως προηγούμενο φούσκα δανεισμού έχει βρει τα όρια της στην Τουρκία, η αναγκαία πιστωτική επιβράδυνση πυροδοτεί έκρηξη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μια κλίμακα που η Ελλάδα της κρίσης θα φαντάζει παράδεισος – Η EBRD κρούει συναγερμό

Η κατακόρυφη «βουτιά» της τουρκικής λίρας, καθώς και οι οικονομικές συνέπειες λόγω της πανδημίας, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των δανείων σε ξένο νόμισμα

Το έργο ισχύος 204 MW και προϋπολογισμού €130 εκατ. αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Α’ Τρίμηνο του 2022, ενώ οι εργασίες κατασκευής του θα ξεκινήσουν εντός του μήνα – Εξασφάλιση της χρηματοδότησης με έκδοση ομολογιών από την θυγατρική της HPF

Απόρρητο Απόρρητο