Αποτελέσματα για:

Σπήλιος Λιβανός

Ο Οργανισμός προχωρά στην άρση της προσωρινής ανάκλησης της πιστοποίησης, σε ό,τι αφορά την παραγωγή, συσκευασία και εμπορία του προϊόντος, με την προϋπόθεση της διενέργειας συνεχών αιφνιδιαστικών ελέγχων στην επιχείρηση, ώστε να διαπιστωθεί η συνέχιση της τήρησης των δεσμεύσεών της

Υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό – Δυνατότητα ένταξης στα καθεστώτα ενίσχυσης για περισσότερες επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες