Αποτελέσματα για:

αναδρομικών των κληρονόμων

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους εύκολα και γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρούνται – Συνολικά ο φορέας παρέχει 52 ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ποιες υπηρεσίες αναμένονται στο επόμενο χρονικό διάστημα

Οι προγραμματισμένες πληρωμές θα αφορούν μεταξύ άλλων το δώρο Χριστουγέννων όσων ήταν σε αναστολή εργασίας, τα υπόλοιπα του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, εφάπαξ παροχές, αναδρομικά σε κληρονόμους, επιδόματα ανεργίας