Αποτελέσματα για:

ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Με τη βοήθεια state-of-the-art τεχνολογιών εντοπίζεται η βέλτιστη – από τεχνικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς – όδευση για τα υποβρύχια καλώδια μήκους μέτρων, συλλέγοντας πληροφορίες για τη μορφολογία του θαλάσσιου πυθμένα

Το παρασκήνιο στο τρίγωνο ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ υπουργείου και το θρίλερ για να μην μείνει στο σκοτάδι το νησί – Η σφοδρή αντιπαράθεση διαχειριστή με ΡΑΕ και οι πυροσβεστικές κινήσεις Σκρέκα