Αποτελέσματα για:

προθεσμία

Ποιες θεωρούνται επιλέξιμες επιχειρήσεις – Θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τη λήψη τραπεζικού δανείου από €25.000 – 900.000, για κεφάλαιο κίνησης και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Τι προβλέπεται για την ενίσχυση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με νοσηλευτές – Η προθεσμία στα ΑΕΙ για τον καθορισμό του συντελεστή ελάχιστης βάσης εισαγωγής