Αποτελέσματα για:

10 περιφερειακών λιμανιών

Η δε έγκριση της άδειας για την εφαρμογή της μεθόδου της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων στο έργο των Σκουριών αναμένεται μόλις το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος ολοκληρώσει την αξιολόγηση του εν λόγω φακέλου

Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου μπαίνουν και οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας, πλήν της Σκύρου – Παραμένουν στο επίπεδο αυτό οι δήμοι Αγίου Νικολάου, Θήρας και Μυκόνου – Στο «κόκκινο» Ρέθυμνο και Θεσσαλονίκη

Απόρρητο Απόρρητο