Αποτελέσματα για:

ACS Courier

Με καθαρά κέρδη 11,5 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Quest Συμμετοχών, συνεχίζοντας τγην ανοδική της πορεία. Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €18,4 εκ., έναντι €24,7 εκ. στις 31/12/2019. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο Α΄ εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €6,8 εκ. αυξημένες κατά €4,2 […]

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις αυξημένες, λόγω της υγειονομικής κρίσης, απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να είναι μεγάλες, οι παραγγελίες να εκτελούνται μισές και οι πελάτες να διαμαρτύρονται έντονα

Αύξηση σε πωλήσεις, λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ) -Μείωση στα καθαρά, μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ), χωρίς ταμειακή επιβάρυνση – Νέες επενδύσεις, ύψους €34 εκ.

Η εν λόγω λίστα-θεσμός για το ελληνικό επιχειρείν καταρτίζεται για πέμπτη χρονιά και, στην πρώτη φάση της διαδικασίας ανάδειξης, επιλέχτηκαν εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €50 εκατ.