Αποτελέσματα για:

Brexit

Το μοντέλο για τη βαρύτητα του διεθνούς εμπορίου που μετρά το Bloomberg Economics υποδηλώνει ότι το συνολικό εμπόριο αγαθών της είναι υψηλότερο κατά 20% λόγω της συμμετοχής της στην ΕΕ

Η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που προκαλεί η αποχώρηση της Βρετανίας (και της οικονομικής συνεισφοράς της) προκαλεί νέες αντιπαραθέσεις στο ευρωπαϊκό μπλοκ – Τη διατήρηση των κονδυλίων συνοχής στο σημερινό τους επίπεδο ζητούν οι φτωχότερες χώρες -μέλη

Έχουν καθοριστεί ζητήματα της διαμονής, ασφάλισης και περίθαλψης των Βρετανών πολιτών, διευθετούνται θέματα που άπτονται του χρηματοπιστωτικού, τουριστικού, ασφαλιστικού και μεταφορικού τομέα, ενώ προβλέπεται η περαιτέρω στελέχωση των ελληνικών τελωνειακών αρχών