Αποτελέσματα για:

Wood

Σε όλους τους υποψηφίους προβλέπεται δικαίωμανα να σκήσουν ένσταση κατά αυτών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., κατά αυτών ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους

Ελαφρώς ανοδικά κινήθηκαν την Παρασκευή οι αποδόσεις των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από την ΕΚΤ, των νέων κατευθύνσεων στην πολιτική της. Οι αγορές, όπως εκτιμούν αναλυτές, δεν έχουν ακόμη αφομοιώσει πλήρως τις τελευταίες αποφάσεις της ΕΚΤ. Διαφαίνεται ωστόσο ότι η Κεντρική Τράπεζα θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο μέχρι να προχωρήσει σε […]