Αποτελέσματα για:

target model

Οι ταρίφες  αυτές δεν αντανακλούν πραγματικά οικονομικά δεδομένα και συνιστούν βραχεία στρατηγική επικράτησης στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μέσω του μαζικού εκτοπισμού των υπολοίπων συμμετεχόντων